Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Personel

Yönetim Kadrosu

Doç. Dr. Serdar KURT

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Can KÖSE

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Emrah TOKGÖZ

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

İbrahim BAL Yüksekokul Sekreteri

Bölüm Personeli

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Öğretim Üyesi

Dahili

E-posta

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ (Bölüm Başkanı) 

404

mustafayildizcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Serkan DOĞRU

403

dogrucomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Can KÖSE

407

cankosecomu.edu.tr

Arş. Gör. Kübra Yılmaz

407

Kubra.yilmazcomu.edu.tr

luslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Öğretim Üyesi Dahili E-posta
Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÖZTÜRK (Bölüm Başkanı)   secilozturkcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞAYLAN   onursaylancomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emrah TOKGÖZ   emrahtokgozcomu.edu.tr

İdari Personel

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İdari Personel İletişim Formu

Adı Soyadı

Unvanı/Görevi

Mail

Dahili No

İbrahim BAL

Yüksekokul Sekreteri/ İdari İşler

ibalcomu.edu.tr

401

Ahmet TOKAL

Tekniker/Öğrenci İşleri-Yazı İşleri

ahmettokalcomu.edu.tr

405

Umut KAVAK

Bilgisayar İşletmeni/ Muhasebe-Öğrenci İşleri

umutkvkcomu.edu.tr

405

Kübra PEKGÖZ SAÇLI

Memur/ Evrak Kayıt

kubra.pekgozcomu.edu.tr

405

Esat KISA

4/D Personel/ Temizlik İşleri

canakkale-17windowslive.com

405