Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu

KURUL GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVAN

Başkan

Prof. Dr. Çetin KANTAR

Yüksekokul Müdürü

Üye

Yrd. Doç. Dr. S. Serkan DOĞRU

Öğretim Üyesi (Müdür Yardımcısı)

Üye

Yrd. Doç.Dr. Can KÖSE

Öğretim Üyesi (Müdür Yardımcısı)

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

Öğretim Üyesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Böl. Bşk.)

Üye

Yrd. Doç. Dr. Emrah TOKGÖZ

Öğretim Üyesi

Üye

Yrd. Doç.Dr. Onur ŞAYLAN

Öğretim Üyesi

Raportör

İbrahim BAL

Yüksekokul Sekreteri V.