Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu

KURUL GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVAN

Başkan

Doç. Dr. Serdar KURT

Yüksekokul Müdürü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Can KÖSE

Öğretim Üyesi (Müdür Yardımcısı)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Emrah TOKGÖZ

Öğretim Üyesi (Müdür Yardımcısı)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ

Öğretim Üyesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Böl. Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi S. Serkan DOĞRU

Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞAYLAN

Öğretim Üyesi

Raportör

İbrahim BAL

Yüksekokul Sekreteri