Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu

KURUL GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVAN

Başkan

Prof. Dr. Çetin KANTAR

Yüksekokul Müdürü

Üye

Doktor Öğretim Üyesi S. Serkan DOĞRU

Öğretim Üyesi (Müdür Yardımcısı)

Üye

Doktor Öğretim Üyesi Can KÖSE

Öğretim Üyesi (Müdür Yardımcısı)

Üye

Doktor Öğretim Üyesi Mustafa YILDIZ

Öğretim Üyesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Böl. Bşk.)

Üye

Doktor Öğretim Üyesi Emrah TOKGÖZ

Öğretim Üyesi

Üye

Doktor Öğretim Üyesi Onur ŞAYLAN

Öğretim Üyesi

Raportör

İbrahim BAL

Yüksekokul Sekreteri