Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu

KURUL GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVAN

Başkan

Prof. Dr. Çetin KANTAR

Yüksekokul Müdürü

Üye

Yrd. Doç. Dr. S. Serkan DOĞRU

Öğretim Üyesi (Müdür Yardımcısı)

Üye

Yrd. Doç.Dr. Can KÖSE

Öğretim Üyesi (Müdür Yardımcısı)

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

Öğretim Üyesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Böl. Bşk.)

Üye

Yrd. Doç. Dr. S. Serkan DOĞRU

Öğretim Üyesi ( Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Böl. Bşk.)

Üye

Yrd. Doç.Dr. Can KÖSE

Öğretim Üyesi ( İnsan Kaynakları Yönetimi Böl.Bşk.)

Üye

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÖZTÜRK

Öğretim Üyesi (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Bşk.)

Raportör

İbrahim BAL

Yüksekokul Sekreteri V.