Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu

KURUL GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVAN

Başkan

Prof. Dr. Çetin KANTAR

Yüksekokul Müdürü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi S. Serkan DOĞRU

Öğretim Üyesi (Müdür Yardımcısı)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Can KÖSE

Öğretim Üyesi (Müdür Yardımcısı)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ

Öğretim Üyesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Böl. Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi S. Serkan DOĞRU

Öğretim Üyesi ( Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Böl. Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Can KÖSE

Öğretim Üyesi ( İnsan Kaynakları Yönetimi Böl.Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÖZTÜRK

Öğretim Üyesi (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Bşk.)

Raportör

İbrahim BAL

Yüksekokul Sekreteri