Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Vizyon ve Misyon
VİZYON
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ''…Uluslararası Akademik Topluluklar ile 
 
Sürdürülebilir Etkileşim Sağlayan Dünya Üniversitesi Olmak'' vizyonu doğrultusunda, 
 
Yüksekokulumuzun vizyonu, evrensel değerleri kendisine rehber edinerek bölgesine, ülkesine, 
 
dünyaya ve bilime katkı sunacak bir yükseköğretim kurumu olmaktır.
 
 
 
MİSYON
 
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun misyonu,  teori ile uygulamanın birbirinden 
 
ayrı düşünülemeyeceği tespitinden hareket ederek, ülkemizin sürdürülebilir gelişimine katkıda 
 
bulunacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir.