Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Vizyon, Misyon, Amaç ve Hedef

VİZYON

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ''…Uluslararası Akademik Topluluklar ile Sürdürülebilir Etkileşim Sağlayan Dünya Üniversitesi Olmak'' vizyonu doğrultusunda, Yüksekokulumuzun vizyonu, evrensel değerleri kendisine rehber edinerek bölgesine, ülkesine, dünyaya ve bilime katkı sunacak bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

MİSYON

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun misyonu,  teori ile uygulamanın birbirinden ayrı düşünülemeyeceği tespitinden hareket ederek, ülkemizin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir.

AMAÇ

Ulusal ve uluslararası eğitim standartları çerçevesinde yetiştirilmiş mezunlar vermektir.

HEDEF

Eğitim standartlarımızı bilim ve teknolojik gelişmeler ışığında sürekli yenileyen bir eğitim kurumu olmaktır.