Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Görev Tanımları

T.C.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN

GÖREV TANIMLARI

 

 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM                    : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü

BİRİM YÖNETİCİSİNİN UNVANI      : Müdür

BAĞLI BİRİMLERİ                            : İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

                                                           : Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

 

Ekler

46-30-cubyo-gorev-ve-tanimlari.docx