Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

BÖLÜM HAKKINDA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün amacı; dünyamızın küreselleşme sürecindeki ekonomik ortamda, ulusal ve uluslararası işletmelerin nasıl yönetileceğini öğretmektir. Bölüm mezunları; farklı kültürler, farklı ülkeler ve farklı kıtalarda faaliyet gösteren işletmeleri yönetmekle birlikte, yeni küresel pazarlara girmenin zorluklarıyla başa çıkmayı da öğrenmiş olacaklardır. Bu bakış açısıyla bölümümüz, dünyanın ticari potansiyelini bilimsel yöntemlerle analiz edebilecek ve durumsal avantajları fırsatlara çevirebilecek bilinçte mezunlar yetiştirebilme çabası içindedir.

Mezunlarımız, uluslararası ticaretteki tartışmalı konuları ele alacak, dış pazarlarda faaliyet göstermenin gerekçelerini ve araçlarını tanımlayacak, kendi uluslararası iş planlarını formüle edecek ve küresel ekonomideki işletmelerin performanslarını yönlendirecek faktörleri yorumlayabilecek yeteneklere sahip olacaktır. Böylece, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünü başarıyla tamamlayan mezunlar, kendi işletmelerini kurabilmek ya da uluslararası işletmelerde başarılı bir kariyere sahip olabilmek için gereken ticaret ve işletmecilik yetkinliklerini geliştirmeye yardımcı olacak yenilikçi bir programı bitirmiş olacaktır.

Yabancı dilin toplamda dört dönem zorunlu olarak planlandığı eğitim sürecimizin ilk iki döneminde temel akademik derslere ek olarak; hukuk, işletme, muhasebe, pazarlama ve iktisat gibi konulara giriş yapılacaktır. Üçüncü dönemden itibaren programın amacına uygun olarak uluslararası ticaret ve işletmecilik konularında zorunlu dersler verilecektir. Zorunlu derslerin yanında öğrenciler, ilgi alanlarına uygun olarak her dönem için ayrı hazırlanmış seçmeli derslerle, özel uzmanlık alanlarını belirleyerek eğitim alma şansına da sahiptir.

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndalisans eğitim-öğretiminde uygulanacak esaslar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmektedir.

 

VİZYONUMUZ

Dünyanın ticari potansiyelini bilimsel yöntemlerle analiz edebilecek ve durumsal avantajları fırsatlara çevirebilecek bilinçte mezunlar yetiştiren bölüm olmak.

MİSYONUMUZ

Uluslararası işletmelerde başarılı bir kariyere sahip olabilecek veya kendi işletmelerini kurabilmek için gereken ticaret ve işletmecilik yetkinliklerini geliştiren mezunlar vermek.

AMAÇ

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün amacı, dünyamızın küreselleşme sürecindeki ekonomik ortamda, ulusal ve uluslararası işletmelerin nasıl yönetileceğini öğretmektir.

HEDEF

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün hedefi, farklı kültürler, farklı ülkeler ve farklı kıtalarda faaliyet gösteren işletmeleri yönetmekle birlikte, yeni küresel pazarlara girmenin zorluklarıyla başa çıkabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Ekler

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ders İçerikleri.docx
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ders Planı.docx