Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

BÖLÜM HAKKINDA

İş Sağlığı ve Güvenliği; işyerinde işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştıkları sağlık sorunlarının ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da azaltılması için alınması zorunlu hukuki, teknik ve tıbbi önlemleri sağlamaya yönelik çalışmalardan oluşmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmayı sağlamaya yönelik önlemlerin tümünü kapsamaktadır.

Dolayısıyla Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün temel amacı, işletmelerde iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte kalifiye iş gücü yetiştirmektir. Program mezunları, gerekli zorunlu eğitime katılıp ve sınavı başardıkları takdirde; “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereği tüm sanayi ve hizmet tesislerinde görevlendirilmesi zorunlu olan “İş Güvenliği Uzmanı” belgesi alma hakkına da sahip olmaktadır. Türkiye’de iş güvenliği alanında eğitimli teknik eleman sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir. Bu nedenle, bu hizmetleri verecek veya organize edecek yeterliliğe ve yetkiye sahip mezunlarımızın istihdam edilme olanağı yüksektir.

Dört yıllık eğitim süresince öğrenciler, programda verilen teorik ve uygulamalı eğitimler ile işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin tespit edilmesi, bu risklerin minimize edilmesi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışanların bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretmesi, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukların en aza düşürülerek işletmenin karlılığının arttırılması alanlarında uzmanlaşacak ve iş sağlığı ve güvenliği alanında işveren ve yöneticilere yardımcı olacak “İş Sağlığı ve Güvenliği Lisansiyeri” olarak mezun olacaklardır.

Bölümümüz DERS PROGRAMI ekte verilmiştir. Bölümümüz kayıt yaptıracak öğrencilerinden, devam zorunluluğu ile ilgili ÇOMÜ genelinde uygulanan yönetmelikler gereğince DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU aranacaktır.   

 

VİZYONUMUZ 
İş sağlığı ve güvenliği alanında evrensel ve akademik bilgiyi kullanarak hem kamu hem de özel sektörde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için en çok tercih edilen kurum olmak.

 

MİSYONUMUZ 
Koruyucu ve önleyici hizmetlerin verimli ve günün şartlarına uygun bir şekilde verilebilmesi amacıyla güncel eğitim teknolojileri ile öğretim yöntemlerini geliştiren ve kullanan yetkin kadrolar oluşturarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli elemanları yetiştirmek.

 

Ekler

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Öncesi Kayıtlı Öğrenciler için Ders İçerikleri.docx
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Öncesi Kayıtlı Öğrenciler için Ders Programı.doc
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası Kayıtlı Öğrenciler için Ders İçerikleri.docx
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası Kayıtlı Öğrenciler için Ders Programı.doc