Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü'ne kayıt yaptıracak öğrencilerimizin dikkatine.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü'ne 2016-2017 eğitim öğretim yılı yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz, üniversitemiz tarafından uygulanan yeni kayıt prosedürleri ile ilgili bilgilere http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/2016-2017-ogretim-yili-yeni-kayit-islemleri-r94.html adresinden ulaşabilirler. Ayrıca ekte verilen dosya da yol gösterici olacaktır.

Ekler

2016-2017-ogretim-yili-yeni-kayit-islemleri.pdf