Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bölüm Başkanlıklarına Atama

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız asaleten, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. Sertaç Serkan DOĞRU, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanlıklarına ise Yrd. Doç. Dr. Can KÖSE vekaleten atanmışlardır.